Východné Slovensko
11. októbra 2018

Manželské večery Prešov
08. 10. 2019 – 26. 11. 2019

Základné informácie Podrobnosti: Dátum začatia kurzu: 08.10. 2019 Čas: 18.30 - 21.30 Miesto: Adresa: Komunitno-pastoračné centrum Sv. Jána Pavla II. Švábska 22, 080 01 Prešov,…
Read More