PORADCOVIA KURZU PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO ?

 

Poradcovia kurzu Manželské večery alebo Príprava na manželstvo sú dobrovoľnými spolupracovníkmi slovenskej kancelárie kurzov. Ich úlohou je pomôcť veducím kurzov s radou, materiálmi, doporučením vhodného rečníka apod.

Poradci sa usilujú o čo najvyššiu kvalitu existujúcich kurzov a pomáhajú s propagáciou Manželských večerov v nových společenstvách.

Pokiaľ máte otázky, spojené s organizovaním kurzov, alebo by ste se chceli dozvedieť o kurzoch čokoľvek viac, kontaktujte najbližšieho poradcu.

 

Na tejto stránke bude v blízkej budúcnosti zoznam poradcov, ktorí pravidelne organizujú kurzy