PORADCOVIA KURZU MANŽELSKÉ VEČERY ?

 

Poradcovia kurzu Manželské večery alebo Príprava na manželstvo sú dobrovoľnými spolupracovníkmi slovenskej kancelárie kurzov. Ich úlohou je pomôcť veducím kurzov s radou, materiálmi, doporučením vhodného rečníka apod.

Poradci sa usilujú o čo najvyššiu kvalitu existujúcich kurzov a pomáhajú s propagáciou Manželských večerov v nových spoločenstvách.

Pokiaľ máte otázky, spojené s organizovaním kurzov, alebo by ste se chceli dozvedieť o kurzoch čokoľvek viac, kontaktujte najbližšieho poradcu.

 

Peter a Gabika Štupákovci: petostupak@gmail.com ( kancelária Manželských večerov)