ČASTÉ OTÁZKY KU KURZU MANŽELSKÉ VEČERY

1. Koľko párov účastníkov kurzu potrebujem mať, aby som mohol kurz zorganizovať?

Kurz možno zorganizovať pre jediný pár alebo stovky párov - na počte účastníkov nezáleží. V prípade, že kurz počtom vzrastie, je potrebné dať pozor na to, aby sme hosťom poskytli dostatok priestoru pre rozhovor v súkromí a udržali čo najpríjemnejšiu uvoľnenú atmosféru.

2. Je lepšie prednášať naživo alebo pustiť DVD?
 
Zo skúsenosti vieme, že hostia majú radi rečníkov, ktorí sú ochotní zdieľať detaily ich vlastného manželského života. Od iných usporiadateľov kurzu ale vieme,že i DVD sa ako alternatíva výborne osvedčila. Ak organizujete kurz prvýkrát, musíte zaistiť a pamätať na veľa vecí - potom použitie DVD môžte znížiť tlak na vedúcich kurzu a umožní im sústrediť sa na vytvorenie správného prostredia a starostlivosť o účastníkov kurzu. Neskôr môžete niektoré alebo i všetky prednášky z DVD nahradiť prednášajúcimi. DVD môže byť výbornou pomocou tiež v prípade, že by sa vedúci pri niektorej preberanej téme cítili nepríjemne.
3. Čo robiť, pokiaľ sa niekto nemôže večera zúčastniť?

Pokiaľ nám účastníci kurzu vopred oznámia, že se večera nemôžu zúčastniť, dáme im záznam na na osobitnom DVD nosiči s danou témou. Ak sa im to nepodarí, tak na najbližsom stretnutí im požičiame DVD s témou a doma si to pozrú spätne. Je dôležité páry povzbudzovať, aby sa zúčastňovali každého stretnutia čo najvernejšie.

Čo sa týka vedomej kontroly, či vôbec a kto sa akého stretnutia nezúčastnil - záleží na tom, či sme sa s daným párom osobne zoznámili. Pokiaľ ide o pár, ktorý osobne poznáme alebo sme im poradensky slúžili, bolo by vhodné zavolať im v prípade, ak sme ich raz alebo dvakrát na kurze nevideli. Samozrejme veľmi dbáme na to, aby sme na nikoho nevyvinuli akýkoľvek tlak, pokiaľ sa rozhodli v kurze nepokračovať.

4. V akých priestoroch sa kurz organizuje? Čo je potrebné zmeniť, pokiaľ chcem kurz organizovať doma ?

Kurzy prebiehajú v cirkevných budovách, konferenčných sálach, komunitných centrách, kaviarňach i v súkromných domácnostiach. V ideálnom prípade použijte priestory, ktoré sú príjemné a poskytujú maximum pohodlia.

V prípade, že organizujete kurz doma, je potrebné si overiť, či máte dostatok miesta alebo miestností pre páry, aby mali dostatok súkromia na rozhovory pri cvičeniach. Nesmú mať pocit, že ich pri rozhovore môže niekto počuť. Veľmi pomôže hudba v pozadí alebo možnosť odísť na cvičenie do vedľajšej izby.

5. Aká je úloha podporných párov ?

Zistili sme, že asi 10% párov využije príležitosť a chce s vedúcimi kurzu hovoriť o svojom manželstve. Kurz v Holy Trinity Brompton narástol do takých rozmerov, že sme neboli sami shopní stretnúť sa osobne so všetkými pármi, preto nám pomáhajú ďalší spolupracovníci. Hovoríme im Podporné páry. Tieto páry na začiatku kurzu predstavíme a oni sa záujemcom buď na konci večera alebo inokedy venujú. Môžu tiež pomáhať s vítaním hostí pri príchode a modliť se pred zaciatkom večera s vedúcimi.

Ako potencionálne Podporné páry hľadáte? Spravidla sú to ľudia, ktorí absolvovali kurz a dobre poznajú obsah kurzu. Mali by to byť zrelí kresťania, ktorí majú kvalitné manželstvo a túžia pomáhať ľuďom, ktorí v nejakej oblasti zápasia. Mali by byť schopní viesť s pármi rozhovor o problematickej oblasti ich vzťahu. Možno si sami niečím takým v živote úspešne prešli.

6. V akom rozsahu môžem obsah kurzu prispôsobiť ?

Môžete v príhovore použiť vlastné ilustrácie alebo príbehy (pokiaľ sami prednášate). Môžete tiež nájsť vlastné páry, ktoré povedia svedectvo o tom, ako sami prekonali problémy v oblasti, o ktorej daný večer pojednáva. Chceme vás však požiadať, aby ste základnú štruktúru a obsah kurzu nemenili. Ide nám o to, aby celistvosť kurzu bola zachovaná. Chceme mať istotu, že kdekoľvek sa ktokoľvek kurzu zúčastní - či už je to v Londýne, New Yorku alebo v Prešove - príde na taký istý kurz a bude vedieť, čo môže očakávať. Pretože také kurzy centrálne propagujeme, chceme mať istotu, že všetky kurzy majú rovnaký obsah, štruktúru a víziu.

7. Ako kurz propagovať?

Najviac sa osvedčilo, keď ľudia, ktorí sa kurzu zúčastnili, pozvú svojich priateľov na Slávnostnú večeru. Rovnako ako na kurzoch Alfa sme zistili, že osobné pozvanie je najúčinnejšie. V Príručke vedúceho kurzu nájdete kapitolu o tom, ako kurz propagovať. Môžete napr. Zvážiť reklamu v miestnych novinách, cirkevnej tlači, komunitnom centre, v čakárni u lekára alebo cez internet. Na stránke Materiály nájdete pozvánky, ktoré môžete pri propagácii vášho kurzu použiť.

8. Existujú pripravené na Slávnnostnú večeru? Vyberáte nejaké vstupné?

Predtlačené pozvánky len na Slávnostnú večeru neexistujú. Pre inšpiráciu vám môžeme ponúknuť pozvánky, které sme pre tento účel vyrobili sami. Minimálne si urobíte nejakú predstavu ako to urobiť. Je pravdepodobné, že v budúcnosti pozvánky na Slávnostnú večeru vydáme.

Účastníci kurzu za Slávnostnú večeru neplatia, pretože náklady boli zahrnuté do poplatku za celý kurz. Hostia, ktorí prídu len na večierok,by mali náklady uhradiť. Často je to ale tak, že náklady zaplatia tí, ktorí hostí pozvali.

9. Máte nejaký nápad, ako zabezpečiť opatrovanie (stráženie) detí?
V Holy Trinity Brompton opatrovanie (stráženie) detí nezabezpečujeme, kurz je teraz tak veľký, že by sme to nezvládli. Vieme, že na iných miestach opatrovanie detí zabezpečujú. Spravidla požiadajú slobodných i ostatných členov spoločenstva, aby si to vzali počas ôsmich týždňov na starosť. Skúsenosti ukázali, že zvlášť študenti sa o túto pomoc zaujímajú, pretože inak by večer asi strávili doma a naviac dostanú výbornú večeru z toho, čo zostalo!
10. Čo robiť, ak nemôžem zariadiť večeru?
Jedlo je dôležitá súčasť večera, pretože spoluvytvára atmosféru, ako keby si manželia 'vyšli niekam vonku'. Ak je prakticky nemožné zariadiť večeru, nápoj pri príchode a káva, čaj a sušienky, ktoré se podávajú neskôr v priebehu večera je sú prijtaľným riešením takej situácie.
11. Čo robiť, pokiaľ jeden alebo obidvaja účastníci nie sú kresťania?

Účastníci kurzu nemusia byť kresťania, aby sa kurzu mohli zúčastniť a mali z neho úžitok. Môže byť vhodné dať účastníkom vedieť, že vedúci budú tému preberať z kresťanského uhla pohľadu a budú sa zdieľať s vlastnými skúsenosťami o tom, čo pre ne znamená mať vieru v Boha v centre ich manželstva.

12. Čo robíte s pármi, ktoré na kurze rušia?
Na začiaktu kurzu účastníkom hovoríme, že v priebehu kurzu otvoríme celý rad emocionálne viac alebo menej náročných tém a teda sa na kurze veľa nasmejeme, ale niekto sa možno tiež rozplače. Zatiaľ sa nám ešte nestalo, že by sa nejaký pár pohádal do krvi, čiastočne možno vďaka tomu, že sú okolo ďalšie manželské páry. Zdá sa, že kurz manželom poskytuje bezpečné a štrukturované prostredie, kde páry môžu ľahko hovoriť o veciach, o ktorých by sami v kĺude hovoriť nedokázali.
13. Čo robíte v prípade, keď majú manželia vážne problémy a vy im nedokážete pomôcť?

Vždy sme otvorene hovorili, že nie sme profesionálni manželskí poradcovia. Pokiaľ mal niekto závažné problémy a my sme cítili, že ich situácia presahuje naše možnosti, doporučili sme im profesionálneho poradcu. Práve z tohto dôvodu vidíme ako je potrebné mať k dispozícii zoznam kresťanských poradcov, dostupných v mieste organizovaného kurzu, ktorých môžete s dôverou doporučiť. V prípade, že sami ste profesionálnymi poradcami, tým lepšie!

Zistili sme tiež, že je veľmi dobré párom, ktoré prechádzajú tažkým obdobím doporučiť, aby sa súkromne stretli s vedúcimi kurzu alebo s podporným párom. Asi 10% párov radi takúto ponuku využijú a o pomoc požiadajú.

Podľa našich skúseností je len malé percento účastníkov kurzu (do 5%), ktorí potrebujú pomoc poradcu. Väčšinu otázok, ktoré počas kurzu vyjdu najavo páry dokážu vyriešiť sami. Pokiaľ nie, väčšinou stačí jediné stretnutie s vedúcimi alebo podporným párom, ktorý ich nasmeruje správným smerom.

14. Ako násjť kurz v blízkosti mojho bydliska ?
Všetky kurzy o ktorých vieme, sú uvedené na týchto stránkach - www.manzelskevecery.sk Tu by ste mali nájsť informácie o najbližšom kurze vo vašom okolí. Práve preto vedúcich kurzov povzbudzujeme, aby svoj kurz zaregistrovali. Pokiaľ vo vašom okolí žiadny kurz neprebieha, veľmi radi sa dozvieme o ochotnom kresťanskom páre, ktorý by rád nový kurz usporiadal, bez ohľadu na jeho veľkosť. Vôbec nevadí, pokiaľ začnete v malom.
15. Ako pridať kurz na web, alebo zmeniť už uvedené uvedené kontaktné údaje?

Oboje môžete uskutočniť na stránke Registrácia kurzu alebo stačí jedoducho napísať email na našu adresu zo stránky Kontakty.

16. Ako Manželské večery súvisia s kurzami Alfa?

V priebehu organizovania Manželských večerov vyšlo najavo, že tento kurz a kurzy Alfa spolu nepriamo súvisia. Niektoé páry, ktoré prišli na Manželské večery sa potom rozhodli zúčastniť sa kurzov Alfa, aby se o kresťanskej viere dozvedeli viac. Na druhej strane sa na kurze stretávame s ľuďmi, ktorí prišli na kurzy Alfa a rozhodli sa pokračovať na Manželských večeroch, pretože chcú posilniť alebo obnoviť svoje manželstvo.

17. Mal by som sa počas príhovoru zmieniť o kurzoch Alfa ?

O kurzoch Alfa se zmieňujeme na začiatku siedmej lekcie. Potom čo sa zmienime o tom, čo pre nás znamená mať Boha v centre nášho manželstva a akú zmenu to do nášho manželstva prinieslo, zmienime sa o tom, že pokiaľ sa niekto chce o kresťanskej vier dozvedieť viac, či ako jednotlivec alebo spolu, existuje kurz, ktorý je svojím charakterom veľmi podobný Manželským večerom. Volá sa kurz Alfa, trvá desať týždňov a zúčastniť sa ho môže každý, koho táto téma zaujíma. Hlavný rozdiel oproti Manželským večerom spočívá v tom, že po príhovore sa účastníci rozdelia do diskusních skupinek, kde je možné hovoriť a čomkoľvek čo človeka v priebehu večera zaujalo a položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa príhovoru alebo i o kresťanstve všeobecne. Pri východe máme pripravené pozvánky na Alfu a kto chce, môže pozvánku vziať.