ČO JE POTREBNÉ ZARIADIŤ ?
1. NÁJDITE SI KURZ

Budete potrebovať sadu DVD, Príručku účastníka kurzu Manželské večery pre každého účastníka a Príručku vedúceho kurzu. Na stránke Materiály se dozviete, ako si môžete všetko zaobstarať.

Takto se dobre oboznámite s obsahom kurzu a zároveň môžu vyjsť najavo akékoľvek oblasti vášho manželstva, v ktorých bude potrebné niečo zmeniť predtým, než sami začnete kurz organizovať.

Zároveň doporučujeme, aby ste sa preukazovali vedúcemu vášho spoločenstva a zaistili si jeho podporu. Je tiež dobré mať ďalšie páry, ktoré vás budú podporovať a budú se za vás počas kurzu modliť.

Ak je to možné, pred usporiadaním kurzu doporučujeme, aby ste sa zúčastnili konferencie alebo seminára o kurze. Môžete tiež pozrieť Video pre vedúceho kurzu Manželské večery (zatiaľ iba v angličtine).

2. TÍM SPOLUPRACOVNÍKOV

Vedúci - Tím je tvorený vedúcimi, podpornými pármi a technickým tímom.

Podporné páry - Ak budete používať DVD, bude potrebné mať aspoň jeden manželský pár, ktorý bude účastníkov kurzu sprevádzať jednotlivými večermi. Pokiaľ budete mať príhovory, budete potrebovať jeden alebo viac párov, které si príhovory pripraví.

Doporučujeme, aby ste mali dispoziíci jeden alebo viac párov, ktoré budú pomáhať vedúcim a budú k dispozícii hosťom pre prípad, ak by na konci večera niekto požiadal o rozhovor alebo modlitbu. Môžu tiež hostí pri príchode vítať a tiež sa pred začiatkom večera modliť s vedúcimi.

Podporné páry by mali tiež najprv sami kurz absolvovať. Mali by byť ochotní zdieľať sa so svojimi vlastnými skúsenosťami z manželstva a mať túžbu pomáhať iným manželom.

Páry na svedectvo - Každý týždeň požiadame iný pár, aby povedal svoje súsenosti s kurzom a akú zmenu kurz do ich vzťahu priniesol. Svedectvá manželských párov z kurzu v Holy Trinity Brompton tiež možno získať na DVD kurze.

3. TECHNICKÝ TÍM

V závislosti od veľkosti kurzu sa môže stať, že budete potrebovať vytvoriť tiež 'technický tím'. Technický tím zodpovedá za technickú stránku kurzu, počínajúc od usporiadania stolov a stoličiek, cez prípravu a podávanie jedál až po podávanie čaju, kávy a zákuskov počas večera. Do technického tímu pozývame páry, ktoré kurz absolvovali. Na ďalší kurz môžu prísť pomáhať.

Administrátor kurzu - Pokiaľ organizujete veľký kurz, bolo by vhodné mať administrátora kurzu. Zaistí registráciu hostí a bude se starat o technické zázemie a hladký priebeh každého večera kurzu

4. MIESTO

Kurzy prrebiehajú v cirkevných budovách, konferenčných sálach, komunitných centrách, reštauráciach, salónikoch hotelov i v domácom prostredí.

Skúste nájsť miesto, ktoré má čo najpríjemnejšiu atmosféru a poskytuje maximum pohodlia. Sviečky, obrusy, obrúsky, kvety, hudba hrajúca v pozadí a intímne osvetlenie vám pomôže vytvoriť zvláštnu atmosféru.

Čas strávený výzdobou miesta nie je zbytočný. Ak vytvoríte v hosťoch mimoriadny dojem, vyjadríte tým hosťom ako veľmi si ich manželstvo vážite.

Ak organizujete kurz v domácom prostredí, overte si,či máte dostatok priestoru alebo miestností na rozhovor v súkromí pre každý pár. Súkromie je nevyhnutné. Ak je v rovnakej miestnosti viac ako jeden pár, zaistite hudbu hrajúcu v pozadí tak, aby mali páry istotu, že ich rozhovor nemôže počuť nikto ďalší.

Zázemie kurzu - Zistili sme, že príjemná atmosféra počas večera dá kurzu neopakovatelnou príchuť.

Privítanie, jemné osvetlenie, vhodne zvolená hudba v pozadí napomôže pripraviť vhodné prostredie pre všetkých ostatných..

5. JEDLO

Na začiatku večera se podává jedlo. Počas hlavnej prestávky se podává káva, čaj a domáce zákusky. Pritom sa spolu manželia rozprávajú o hlavnej téme večera. V prípade, že organizujete väčsí kurz, zvážte, či nevyžiť služby cateringovej spoločnosti.

6. CENA KURZU

Cena kurzu sa skladá z ceny jedla, Príručiek účastníka kurzu a ceny za prenájom miesta kurzu. Pre páry, ktoré si z finančných dôvodov nemôžu účasť na kurze dovoliť, možno urobiť zbierku alebo ich podporiť iným spôsobom.

7. PŔIRUČKY ÚČASTNÍKA KURZU MANŽELSKÉ VEČERY

Vlastnú Príručku bude potrebovať každý účastník kurzu.

8. HUDBA

V Príručke vedúceho kurzu Manželské večery nájdete doporučenú hudbu na jednotlivé večery. Je dôležité, aby použitá hudba mala stálu intenzitu hlasitosti, aby sme párom počas rozhovoru zaistili súkromie. V návrhu doporučenej hudby nájdete zmes klasickej a súčasnej hudby tak, aby bola v súlade s obsahom jednotlivých cvičení.

Stôl s knihami - Doporučujeme vám zriadiťt predajný stôl s doporučenými knihami. Alternativne možno dať k dispozícii objednávkový formulár z miestneho kníkupectva.

9. KONTAKT NA PORADCU

Doporučujeme vám, aby ste si zaobstarali kontakt na minimálne jedného manželského poradcu v blízkom okolí. Ak bude nejaký pár potrebovať zvláštnu pomoc, aby nejaký problém vyriešil, môžete mu kontakt doporučiť. V prípade, že necháte konktakt voľne k dispozícii na stole s knihami, môžu si páry kontakt vziať bez toho, aby museli o to požiadať.

10. PRIEBEH VEČERA

Uvedený časový rozvrh večera berte prosím iba ako doporučenie. Časy jednotlivých častí se môžu odlišovať podľa miestnych potrieb a jednotlivých večerov.

Pred začiatkom večera je potrebné pripraviť miestnosť. Upraviť stoly, stoličky, uložiť obrúsky, utierky, sviečky, príbory atď. Jedlo je pripravené k podávaniu.

 

18:00 Tím se stretáva na modlitbu a pomoc s prípravou.

19:00 Večera - Pri príchode privítame manželské páry, ponúkneme niečo na pitie, podáva se večera.

19:35 Vedúci kurzu privíta účastníkov, povie oznamy a pripomenie tému predchádzajúceho večera (večerov).

19:50 Príhovor - naživo alebo z videa - prerušovaný jednotlivými cvičeniami, počas ktorých sa spolu páry rozprávajú

20:40 Svedectvo páru, ktorý absolvoval minulý kurz.

20:50 Podává sa káva, čaj a zákusky. Páry robia cvičenia a diskutujú o téme večera.

21:20 Záver večera a modlitba

21:35 Koniec - doporučujeme dodržiavať rovnaký záverečný čas pri všetkých stretnutiach. Účastníci kurzu potom môžu predvídať, v akom čase sa dostanú domov.

11. OBSAH KURZU

1. večer: Vybudovať pevné základy

Vedomie blízkosti je v manželstve potrebné rozvíjať. Je veľmi dôležité nájsť si na seba čas a vzájomne rozumieť svojim potrebám. Počas tohoto večera se páry sústredia na svoj spôsob života a ako to ovplyvňuje ich manželstvo. Taktiež sa dozvedia viac o vzájomných potrebách a túžbach.

'Sme veľmi radi, že sme si mohli uvedomiť, že by sme mali tráviť viac času spolu a vopred ho plánovať, pretože se to samo od seba nestane. ' Wendy Masseyová

2. večer: Umenie komunikácie

Načúvanie je zručnosť, ktorú je pre vytvorenie pekného manželstva nie len možné, ale aj nutné sa naučiť. Páry si precvičia, ako vyjadrovať svoje pocity a a ako si vzájomne efektívne načúvať.

'Musím povedať, že najužitočnejšia lekcia z celého kurzu pre nás bola lekcia o komunikácii. Keď som večer prichádzal na kurz, napadlo ma, že dnes sa toho veľa nedozvieme, pretože sme spolu normálne hovorili a myslel som si, že všetko je OK. Čo ma však zaujalo a prekvapilo bylo zistenie, že komunikácia je omnoho viac ako obyčajné rozprávanie.' Philip Calcott

3. večer: Riešenie konfliktov

Paradoxne problémy môžu manželstvo posilniť, pokiaľ sa pár do ich riešenia pustí spoločne. Vedomie jednoty sa buduje vzájomným vyjadrovaním uznania, uvedomením si našich odlišností v temperamente a tým, že sa naučíme vyjednávať, pokiaľ spolu nesúhlasime. Zmienime sa tiež o hodnote spoločnej modlitby i modlitby jeden za druhého.

'Povedala by som, že tento večer naše manželstvo premenil. Moji rodičia se rozviedli a z destva som si odniesla strach z hádok. Pokiaľ došlo k napätiu, vždy som očakávala, že se stane niečo hrozné, brala som to ako začiatok konca. To hlavné, čo som sa na Manželských večeroch naučila je ochota a schopnosť hovoriť očomkoľvek , a že to neznamená koniec nášho vzťahu, ale iba začiatok rozhovoru ' Paula Aamliová

4. večer: Sila odpustenia

Pokiaľ sme jeden druhému ublížili, ospravedlnenie a odpustenie sú pri obnove dôvery a intimity vo vzťahu kľúčové. Pokiaľ k ublíženiu došlo alebo dochádza, toto stretnutie párom pomôže ospravedlnenie a odpustenie uviesť do praxe.

'Večer o odpustení otvoril stavidlá mnohých emocionálne náročných situácií. Vďaka štrukturovanému návodu sme mohli nájsť pevnú pôdu pod nohami a obtiažne záležitosti nielen otvoriť, ale i vyriešiť.' James Green

5. večer: Rodičia a svokrovci

Tento večer párom pomôže odhaliť, ako ich rodinné zázemie ovplyvnilo spôsob, akým pristupujú jeden k druhému. Zvážia, ako je možné budovať pekný a zdravý vzťah s vlastnými rodičmi, rodičmi partnera i širšou rodinou.

'Večer o rodinnom zázemí nám pomohol vyriešiť bolestné skúsenosti z minulosti. Boli sme k sebe otvorenejší, o veciach si pohovorili a zbavili se pocitov viny, s ktorými sme si nevedeli poradiť. V priebehu večera sme si mohli uvedomiť, že rodičia tiež majú svoje potreby.' Harry Goring

6. večer: Dobrý sex

Sexuálnu intimitu je potrebné rozvíjať a strážiť. Páry majú príležitosť hovoriť o svojich očakávaniach a sklamaniach a nájsť oblasti , kde je potrebné niečo zmeniť.

'Pamätám si Silin výrok, že sex v manželstve nie je len šlahačka na torte, ale podstatná súčasť torty samej. Bola to pre mňa nová myšlienka. Pomohla mi nanovo sa pozrieť na náš sexuálny vzťah, umožnila nám o ňom hovoriť celkom novým spôsobom.' Katharine Hillová

7. večer: Láska v akcii

Existuje päť spôsobov ako lásku vyjadriť - slovami, pozornosťou, dotykom, darčekmi a skutkami. Páry objavia, aký spôsob vyjadrenia lásky je pre ich partnera najdôležitejší a ako trvale týmto spôsobom lásku vyjadrovať.

'Prednáška o láske v akcii vniesla do nášho manželstva významnú zmenu. Hugh objavil, aký je môj jazyk lásky a naučil sa veľmi dobre týmto spôsobom vyjadrovať. Do nášho vzťahu to vnieslo skutočné šťastie.' Jamie McLeanová

'Jamie má rada, keď niečo pre ňu urobím, takže to je veľmi praktické. Znamená to vynášať odpadky, zariaďovať za ňu praktické veci, umyť riad a podobné veci. Je to celkom jednoduché a veľa to nestojí. Na Manželských večeroch mi to konečne došlo.' Hugh McLean

8. večer: Slávnostná večera

Posledné stretnutie kurzu dáva účastníkom kurzu možnosť pozvat svojich priateľov a dať im príležitost dozvedieť sa o Manželských večeroch viac. Súčasťou večera je kratší príhovor na tému "V čom spočíva pekné manželstvo?" a potom tri alebo štyri páry, ktoré sa kurzu zúčastnili, hovoria o svojich vlastných skúsenostiach s kurzom a aký prínos to malo pre ich manželstvo.

'Slávnostna večera je dôležitá z dvoch dôvodov: Jednak to veľmi pomáha kurz propagovať. Po druhé, pomáhá to hosťom prekonať bariéry predsudky, ktoré ľudia o kurzoch tohoto druhu majú. Niektorí ľudia si myslia, že to bude náročné a vlastne len pre tie páry, ktoré majú v manželstve problémy. Ak však prídu na výborne pripravený zaujímavý večer plný života a radosti, zmení to ich predstavy o tom, ako asi vzdelávanie o manželstve môže vyzerať..'

Slávnostná večera na záver kurzu dáva účastníkom kurzu príležitosť pozvať ďalšie páry, aby sa mohli s kurzom Manželské večery bližšie zoznámiť.

Miesto, kde sa kurz organizuje je slávnostne vyzdobené, podáva sa zvláštna večera, v pozadí hrá príjemná hudba, či naživo alebo zo záznamu.

Potom sa podává káva a čaj a hosťom na slávnostnej večeri je odovzdaná pozvánka a ponúknutá možnosť zúčastniť sa nasledujúceho kurzu.