KONFERENCIE

 

 

MANŽELSKÉ VEČERY

Srdečne vás pozývame na semninár ako organizovať kurz Manželské večery, ktorý beží už na 38 miestach na Slovensku. Tento kurz tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dává manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva.

Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu manželom získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život. Každý večer dostane pár príležitosť dať si spolu dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať sa. Každý pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované. Manželské večery sa dnes konajú vo viac ako 28 štátoch sveta. Na Slovensku od roku 2008 prešlo kurzom viac ako 500 párov.

Srdečne pozývame všetky manželské páry, ktoré sú ochotné poslúžiť iným párom a prispieť tak k budovaniu zdravých vzťahov medzi manželmi. Z vlastnej skúsenosti môžme dosvedčiť, že kurz je veľmi dynamický a pomáha manželstvám v mnohých štádiách. Je naozaj veľmi ľahké usporiadať a organizovať tento kurz, preto vás pozývame prísť a dozvedieť sa ako začať. Viac informácii na www.manzelskevecery.sk

Program konferencie:

 • 9.30 – registrácia
 • 10.00 – úvod
 • 10.20 – Čo sú ,,Manželské večery (zásady, obsah, forma, materiály)
 • 12.00 – Ako viesť kurz (organizácia, propagácia, možnosti)
 • 13.00 – obed
 • 14.00 – Ukážka jedného večera
 • 15.30 – Diskusia
 • 16.30 – Záver

Povzbudzujeme vás, aby ste prišli na seminár ako manželský pár. Registračný poplatok pre pár: --,- Eur (obed, občerstvenie, materiály). V prípade, že si registračný poplatok nemôžte dovoliť, kontaktujte nás prosím e-mailom (uvedený vyššie)a skúsime to vyriešiť.

 
 
Obsah konferencií

Zámerom konferencie je pripraviť záujemcov na vedenie kurzu Manželské večery i kurzu Príprava na manželstvo,či už v domácom prostredí , v spoločenstve alebo v komunitnom centre. Konferencia je určená všetkým vedúcim, ktorí majú záujem dozvedieť sa o kurzoch viac a tiež pre manželské páry, ktoré uvažujú o tom, že zorganizujú kurz. Ak je to možné, doporučujeme, aby sa konferencie zúčastnili ako manžel, tak i manželka. Budú maťt z konferencie maximálny užitok.

Konferencia prebieha v londýnskom Holy Trinity Brompton každý pol rok a tiež na ďalších miestach po celom svete. Podrobnosti o miestach konferencií v rôznych častiach sveta sa dozviete na na stránke conference dates (anglicky).

Pre záujemcov zo Slovenska budú Semináre manželských večerov organizované pravidelne raz ročne, prípadne podľa potreby a záujmu.

 
Z tém konferencie a seminárov
 • Princípy kurzu Príprava na manželstvo a kurzu Manželské večery
 • Obsah a štruktúra obidvoch kurzov
 • Praktická stránka organizácie kurzu
 • Príklad večera na obidvoch kurzoch. Získáte bezprostrednú predstavu o večere
 • Otázky a odpovede
 
Komu sú konfererencia a seminár určené?
 • Vedúcim, ktorí by se radi dozvedeli viac o jednom alebo o obidvoch kurzoch
 • Manželským párom, ktoré uvažujú o vedení jedného z kurzov
 • Seminár je určený pre tých, ktorí sa pripravujú na organizovanie kurzov Manželské večery vo svojich spoločenstvách alebo kurz už organizovali a chcú ho ďalej zlepšovať.